Russian Combat System - Combat Sambo & Systema

Combat Sambo je veľmi agresívny systém postavený na princípoch ruského národa.

SAM – samozaštita, B - bez, O – oružja – čiže sebaobrana bez zbrane.

Jednoduchosť a razantnosť techník je ikonou Bojového Samba, ktoré nepochybne patrí medzi najefektívnejšie spôsoby sebaobrany. Využíva každú časť tela, každý pohyb končatín čo najefektívnejšie. Hlavným pilierom sebaobrany v ruskom štýle je neustály pohyb celého tela a celok pracuje ako jednotný systém pripravený na okamžitú likvidáciu súpera v akejkoľvek situácii. Zohľadňuje nerovnosť terénu, šmykľavý povrch, predmety v okolí, osvetlenie miesta, obmedzenia spôsobené nevhodným odevom a pod. Combat Sambo v princípe sebaobrany nemá žiadne pravidlá. Combat Sambo v sebaobrane nie je šport.

V r. 1940 boli skupinou Dinamo dane prvé základy bojového Samba, ktoré sa používalo v II. sv. vojne ruskými vojakmi a po vojne ho začali používať špeciálne jednotky, agenti NKVD, neskôr K.G.B., pohraničná stráž a neskôr aj špeciálne jednotky SPECNAZ, ktoré sa presvedčili o jeho kvalitách v Auganistane, Nagorno Karabah a Čečensku. Dodnes sa vyučujú v SPECNAZ, OMON, ako aj v špeciálnych jednotkách ALFA, VIMPEL, ako aj v ostatných špeciálnych jednotkách krajín bývalého ZSSR, bývalej Juhoslávie, v krajinách EU a ostatných krajinách sveta, a to vďaka jednoduchosti a účinnosti bojového Samba. Preto je odborníkmi považovaný za jeden z najúčinnejších bojových techník vhodných pre výcvik špeciálnych, armádnych a policajných jednotkách ako aj pre sebaobranu.

Základné princípy Ruského bojového systému

 1. Byť neustále v pohybe.
 2. Prekvapiť! Mali by sme sa vyhnúť bežným športovým postupom, úderom a chmatom, ktoré súper očakáva.
 3. Pohybovať sa uvoľnene a šetrne, pri úderoch razantne, pri úchopoch uvoľnene.
 4. Pracovať s okolím, nepracovať len s prázdnym priestorom, využívať predmety na okolí.
 5. Razantne ale adekvátne použiť mieru agresie pri obrane. Nechceme maximálne poškodiť súpera, ale maximálne chrániť seba, majetok, alebo blízku osobu.
 6. Premýšľať, či sa nedá problému vyhnúť. Utiecť nie je zbabelstvo ale rozumné rozhodnutie. Na riešenie problémov je tu v prvom rade Policajný zbor.
 7. Využívať neštandardné a špinavé techniky, ktoré majú vytvoriť súperovi chaos.
 8. Bránime sa celým telom! Hrizieme, kričíme, pľujeme a pod.
 9. Všímame si súperove slabé miesta, typ oblečenia, obuv, vlasy, typ postavy. Obrana musí zodpovedať fyzickým predpokladom súpera. Veľkého človeka sa nebudeme snažiť zbytočne prehadzovať. Na ulici nie sú žiadné váhové kategórie.
 10. Kontrolujeme si ťažisko tela, znižujeme pravdepodobnosť balansu a pádu. Avšak sme pripravení brániť sa aj zo zeme!
 11. Dbáme na to, aby naša obrana mala cieľ. Zakončenie obrany napr. dusením krku súpera nie je pre sebaobranu na ulici vhodné zakončenie. Je to športové myslenie, kedy by rozhodca ukončil zápas. Na ulici rozhodca nie je. Čo sa stane keď súpera povolíme? Alebo sme ho chceli zadusiť? Pozor - na ulici problém nekončí odklepaním súpera že rezignuje. Musíme mať čas na únik do bezpečia alebo privolanie pomoci.